Český

Časté dotazy a organizační upozornění jsou Vám k dispozici díky pomoci spokojených rodičů a pacientů také v angličtině, ruštině, chorvatštině, rumunštině, polštině, češtině, slovenštině, maďarštině, arabštině, vietnamštině, italštině a španělštině. 

Musím si hradit ošetření sám?
Od 18 let zdravotní pojišťovna  požaduje 10% spoluúčast včetně 10 EUR poplatku za recept. 

Musím provádět cviky i doma?
Ano, cviky jsou nutnou součástí tréninkového programu, na kterém se zakládá další terapeutická hodina. V případě, že cviky „za domácí úkol“ nejsou zvládnuty, je dobré nás kontaktovat abychom se mohli domluvit na dalším společném postupu. 

Jak dlouho trvá jedno terapeutické sezení?
Lékaři zpravidla předepisují 45 minut na jedno sezení. 

Je možné změnit terapeuta, když si všimnu, že sympatie nejsou oboustranné?
Ano, v takové případě oslovte buď přímo terapeuta samotného nebo se obraťte na vrchní vedoucí paní Seiferth nebo paní Neubert.

Co je to manuální terapie vad řeči?
www.schulz-kirchner.de/fileslp/muench_MST.pdf (german)

Jak často musím docházet?
Terapie probíhá minimálně 1-krát týdně. Její délka je individuální a může být (přibližně) stanovena po seznámení se s pacientem a následné logopedické diagnostice. 

Je možné vás ještě před začátkem terapie kontaktovat a nechat si zodpovědět osobní otázky?
Velmi rádi Vám vaše otázky zodpovíme buď telefonicky nebo osobně. Prosím využijte náš kontaktní formulář nebo konzultační hodiny.

Je mé dítě v průběhu terapie samo?
Ne, rodiče nebo doprovodné osoby jsou při terapii přítomni a bývají velmi často do terapie zapojeni. Jen tak můžeme dosáhnout úspěšného výsledku terapie.  

Ale vy si jen hrajete?!!!
Dětská terapie je založena na hraní, aby bylo Vaše dítě motivováno. Schopnost učení a soustředění jsou díky tomu zlepšeny . Pro každou hru existují jasná pravidla. Dítě může za pomoci jednání/hraní řeč pochopit, spojit a prohloubit, vybudovat si slovní zásobu a porozumění řeči, osvojit si gramatickou strukturu a pravidla komunikace. Při nejasnostech nás prosím oslovte.

 

Organizační upozornění:
Pracujeme na základě objednávkového systému, odřeknutí termínu je přípustné jen ve výjimečných případech. Proto Vás prosíme, v případě odřeknutí termínu informovat nás alespoň 24 hodin předem. Pokud odřeknete v kratším termínu nebo vůbec, nemáte žádný nárok na náhradu tohoto výpadku.

 Prosíme Vás, abyste si zouvali boty z hygienických důvodů v ordinaci, jelikož velmi často pracujeme na podlaze. Bylo by dobré mít s sebou protiskluzové ponožky.