Slovenský

Časté otázky a organizačné pokyny sú Vám k dispozícii vďaka pomoci spokojných rodičov a pacientov aj v angličtine, ruštine, chorvátštine, rumunštine, poľštine, češtine, slovenčine, maďarčine, arabčine, vietnamčine, taliančine a španielčine. 

Musím za terapiu priplácať?
Vaša zdravotná poisťovňa požaduje pre osoby od 18 rokov spoluúčasť vo výške 10% a k tomu poplatok 10€ za recept. 

Musím precvičovať zadané úlohy aj doma?
Áno, tieto cvičenia sú nutnou súčasťou tréningového programu na ktorý nadväzuje ďalšia terapeutická hodina. Ak nebude možné tieto „domáce úlohy“ splniť, oslovte nás, aby sme spoločne mohli nájsť nejaké ďalšie riešenie. 

Ako dlho trvá jedno terapeutické sedenie?
Lekári predpisujú spravidla 45 minút na jedno sedenie. 

Je možné zmeniť terapeuta ak medzi nami nebude vzájomná sympatia?
Áno, obáťte sa buď priamo na samotnú terapeutku alebo na vedúcu, pani Seiferth alebo pani Neubert. 

Čo je manuálna hlasová terapia?
http://www.schulz-kirchner.de/fileslp/muench_MST.pdf (german)

Ako často musím prichádzať?
Terapia prebieha minimálne raz v týždni. Jej dĺžka je individuálna a môže byť (približne) stanovená po zoznámení sa s pacientom a následnej logopedickej diagnostike. 

V prípade, že budem mať nejaké ďalšie otázky je možné vás ešte pred začiatkom terapie kontaktovať?
Veľmi radi Vám na vaše otázky odpovieme telefonicky alebo osobne. Prosím, použijte na to kontaktný formulár alebo využite naše konzultačné hodiny. 

Je moje dieťa počas terapie samo?
Nie, rodičia alebo sprevádzajúce osoby sú na terapii prítomní a veľmi často do nej aj aktívne zapájaní. Iba takto môžme úspešne dosiahnúť cieľ terapie. 

Ale veď vy sa tam len hráte?!!!
Kvôli motivácii je detská terapia založená na hraní sa. Tým sa zvyšuje jeho pripravenosť na vnímanie a učenie sa. Každá hra má jasné pravidlá. Cez hru a konanie sa môže Vaše dieťa naučiť reč „chápať“, spájať a zvnútorňovať, budovať slovník a chápanie reči, osvojovať si gramatické štruktúry a komunikačné pravidlá. V prípade ďalšých nejasností nás prosím oslovte.

 

Organizačné pokyny:
Pracujeme iba na objednávky, odvolanie termínu je možné len vo výnimočnom prípade. V prípade zrušenia termínu vás prosíme aby ste to urobili najneskôr 24 hodín vopred. V prípade nedodržania tejto lehoty alebo ak termín nezrušíte vôbec, nemôžme Vám tento termín vynahradiť. 

Veľmi často pracujeme na podlahe. Preto Vás prosíme, aby ste si v miestnosti z hygienických dôvodov vyzúvali topánky. Odporúčame Vám doniesť si protišmykové ponožky.